Twee rokende boeren

Kring, Adriaen van Ostade (1610-1683)