Frans gebombeerde bureau met opstand

Exclusief wortelnoten met marqueterie