Kruisvoet kabinet

Mahoniehouten klapbuffet – rond 1780

Een prachtig uitgevoerde mahoniehouten klapbuffet met originele tinnen kan en waterbak, drie laden en jalouziedeuren.